Förintelsens dag manifesteras

Idag är det Förintelsens minnesdag vilket uppmärksammas över hela världen. I Sverige finns dagen för första gången officiellt med i almanackan. I Stockholm genomförs Folkmordskonferensen men även lokalt ordnas olika manifestationer som i Mönsterås där man ska gå i fackeltåg och sedan hålla gudstjänst, även på Öland ordnas en rad aktiviteter under hela veckan.