Neddragningar oroar också patienter

De omfattande nedskärningarna på Västerviks sjukhus som nu ska genomföras oroar både patienter och personal.

Björn Sinnerstadm, chef för medicinkliniken som nu tvingas stänga en avdelning, säger att det nu blir en försämring för patienterna i norr. ”Vi kommer ta in färre antal patienter och vårda dem kortare tid än nu” säger Björn Sinnerstad till P4 Kalmar.


Tanken är att patienterna ska vara hemma i sina kommuner, men problemet är att också primärvården får sämre resurser nu, säger Björn Sinnerstad.