Protester mot fiskestopp i Kvädöfjärden

Fiskare i Kvädöfjärden på gränsen mellan Kalmar län och Östergötland ifrågasätter nu vad det finns att tjäna på att införa ett fiskestopp i fjärden. Kvädöfjärden finns med bland förslagen som kan bli naturreservat till havs. I ett av dessa ska det införas ett fiskestopp redan 2005.

Det som upprör den fiskare som P4:a Kalmar talat med är att riskerna för utfiske är minimala. De flesta av dem som fiskar i fjärden gör det med mindre båtar eftersom trålfiske redan är förbjudet.


På Fiskeriverket poängterar man att inga beslut är ännu tagna. Senast den 12 februari ska Naturvårdsverket ha fått svar från berörda instanser för att sedan välja ut vilka områden som kan bli reservat och vilket av dem som i sin tur får ett fiskestopp.