Dag Sandahl anmäler kyrkans behandling av honom

Kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl har anmält Växjö domkapitel och ifrågasätter deras rättigheter att ge en församling befogenheter att säga upp en präst.

För även om varslet mot honom drogs tillbaka igår, anser han sig ha blivit orättvist behandlad. Dessutom vill han att kyrkoordningen ska undersöka om Anders Wejryd är lämplig som biskop, eftersom han inte är konsekvent i sina uttalanden om synen på präster som är kvinnoprästmotståndare.