Biskopen förvånad över att Sandahl vill bli kvar i Kalmar

Det var en förvånad biskop som mottog bekedet att varslet mot kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl igår drogs tillbaka.Biskop Anders Wejryd säger till P4 Kalmar att han inte trodde på en sådan lösning, men att att han hoppas att rehabiteringen ska gå bra och att Sandahl kan återgå till prästyrket.

När det gäller de två anmälningar som Sandahl lämnat in till svenska kyrkan mot Wejryds velande gällande synen på kvinnoprästmotståndare och domkapitlets hantering av Sandahls fall, säger Anders Wejryd att det är upp till var och en att anmäla det dom tror är fel.