Svårtolkad besked från utbildningsministern

Utbildningsminister Thomas Östros svar på en fråga om Åbyskolan i Gamlebys elever har rätt att åka på en studieresa som de själva varit med och betalt skapar nu oenighet bland länets riksdagsmän. Socialdemokraten Krister Örnfjäder tolkar Östros svar som att det är okej att åka, medan centerns Agne Hansson anser precis tvärtom.
Utbildningsministerns svar är uselt och ett goddag yxskaft säger Agne Hansson och menar att det inte ger nån vägledning alls. Tvärtom skärper han tonen mot den typen av resor som Åbyskolan tänkt göra, säger Agne Hansson till P4 Kalmar.