Bönder förlorar bidrag när EU ändrar systemet

Jordbruket i Kalmar län står inför stora omställningar.
År 2005 införs ett nytt bidragssystem som framför allt kommer innebära att stora spannmålsgårdar förlorar bidrag och det kan handla om flera hundra tusen kronor per år.
Orsaken är att EU vill inför ett system som uppmuntrar bönder att odla grödor som det är efterfrårgan på. Idag väljer många att odla spannmål som det redan är överskott på just för bidragen.

Orsaken är att EU vill inför ett system som uppmuntrar bönder att odla grödor som det är efterfrårgan på. Idag väljer många att odla spannmål som det redan är överskott på just för bidragen.