Slutförvarskommuner gör gemensam sak

Oskarshamns kommun har inlett ett samarbete med uppländska Östhammar, som liksom Oskarshamn är en kommun där det pågår en platsundersökning om ett eventuellt framtida slutförvar av utbränt kärnbränsle.

Peter Wretlund, kommunalråd i Oskarshamn, säger till P4 kalmar att det kan bli aktuellt att gemensamt kräva olika typer av utredningar i samband med platsundersökningarna och att jobba för att stärka den kommunala vetorätten i sammanhanget, en vetorätt som Peter Wretlund anser håller på att vattnas ur. Kommunalrådet tror att båda kommunerna kan gynnas av samarbetet trots att det i slutändan blir konkurrens om jobb och investeringar när väl beslutet kommer att tas.