Två scener fösvinner från Hultsfredsfestivalen

Hultsfredsfestivalen står inför en rad förändringar i år. Den största skillnaden är att det försvinner två scener från området. Det är Danstältet och Rookiescenen som tas bort för att spara in på dyr utrustning.
Men verksamheterna kommer att fortsätta , om än i begränsad omfattning. Dansandet flyttar in i Atlantistältet nattetid och de osignade banden kommer att spela på Stora Dansbanan istället för på Rookiescenen. Följden blir att färre akter kommer att spela. Det blir uppemot 20 färre än förra året - men Fredrik Blom, informationsansvarig på Rockparty, hoppas att de i gengäld kan bjuda på ett starkare startfält.