Orsak till fartygskollision är fortfarande oklar

Det är fortfarande oklart vad som orsakade kollisionen förra veckan mellan fiskefartygen ”Lister”och ”Kenya” sydost om Ölands södra udde. Fartyget Lister sjönk och en av besättningsmännen drunknade. Förundersökningsledare Tomas Hagman har tagit del av de förhör som gjorts med besättningen. Men han är inte nöjd - utan kommer att hålla ytterligare två förhör med andra personer. Ingen är delgiven misstanke om brott ännu och Tomas Hagman kommer att avvakta haverikommissionens utredning innan han gör sin slutgiltiga bedömning av fartygskollisionen.
Men han är inte nöjd utan kommer att hålla ytterligare två förhör med andra personer. Ingen är delgiven misstanke om brott ännu och Tomas Hagman kommer att avvakta haverikommissionens utredning innan han gör sin slutgiltiga bedömning av fartygskollisionen.