Äldreomsorgen i Nybro granskas av länsstyrelsen

Äldreomsorgen i Nybro kommun ska granskas av länsstyrelsen.


Det sedan flera anhöriga hört av sig och vittnat om dåligt bemötande och problem i samband med att dom sökt plats på korttidsboenden eller särskilda boenden för sina närstående.


Länsstyrelsen begär nu ut flera handlingar och kräver svar på flera frågor från omsorgsnämnden i Nybro. Till exempel vad anhöriga har för möjlighet att påverka och hur man jobbar med bemötande.