Växande irritation över omsorgsnämnden i Nybro

I Nybro kommun växer irritationen över hur omsorgsnämnden i Nybro tar tillvara äldre och deras anhörigas syn på vilken vård och omsorg som ska ges. Lennart Isaksson som sitter som PRO:s företrädare i lokala pensionärsrådet har fått ta emot flera klagomål från de som nekats till exempel plats på korttidsboende.
Enligt Isaksson får heller inte pensionärsrådet den möjlighet till inflytande som det är bestämt. När det gäller de tio kortidsplatserna på Linneahemmet som försvann i höstas informerades pensionärsrådet först en månad efter beslutet.