Högsby går vidare med multihallen

Med röstsiffrorna 8-3 beslutade kommunstyrelsen i Högsby idag att gå vidare med projektet Samhällsbygge Högsby, som ska ge kommunen bland annat simhall, bowlinghall, mässhall och undervisningslokaler.

Bygget kommer att kosta ungefär 75 miljoner kronor och kommunen kommer att stå för hälften av den summan, men till skillnad från planerna på Mötesplats Högsby som gick i stöpet förra året, så finns det nu privata finanisärer med förutom de pengar som kommunen hoppas få av EU:s strukturfond.


Vid dagens möte röstade Moderaterna och Kristdemokraterna nej till förslaget, medan en majoritet av centerns ledamöter röstade ja och när kommunfullmäktige ska ta det slutgiltiga beslutet den 19 februari kommer det att vara avgörande för bygget hur Centerpartiet röstar.