Mäklare frias efter dålig pengaplacering

En försäkringsmäklare i Oskarshamn frias av tingsrätten efter att ha handlat bort en företagares pengar. Mäklaren fick hösten -99 uppdraget att förvalta en dryg miljon kronor åt Mönsteråsföretagaren, men optionerna gick ned kraftigt och av 1,3 miljoner återstod efter ett och ett halvt år bara 246 000 kronor.

Företagaren stämde då mäklaren och krävde skadestånd på de pengar han gjort av med. Men tingsrätten anser att försäkringsmäklaren inte gjort sig skyldig till något brott eftersom han hade fått i uppdrag att förvalta pengarna. Företagaren ska istället betala för mäklarens rättegångskostnader på drygt 100 000.