Kalmars minus har blivit plus

Kalmar kommuns sparande har gett resultat och i det preliminära bokslutet för 2003 har 40 miljoner kronor minus vänts till ett plus på 20 miljoner.

Störst besparing står nämnderna för som sparat 11,4 miljoner kronor. Framförallt är det förskolan som fått dra åt svångremmen eftersom de fick ta hela förvaltningens sparbeting.


Det positiva resultatet för kommunen beror också på att skatteintäkterna har ökat och blev nästan sju miljoner bättre än förväntat.