borgholm

Kommunpersonalen krockar för ofta

Personalen i Borgholms kommun krockar för mycket med kommunens bilar och nu erbjuds alla körundervisning på arbetstid.

Förra året inträffade 38 olyckor med kommunbilarna med allt från totalkvaddade fordon till smärre plåtskador som totalt kostade kommunen 130 000 kronor i självrisk.

Lars Frick som är kommunchef i Borgholm, och som själv cyklar för det mesta säger att 2009 var ett år med förhållandevis många olyckor.

- Facket hävdar ju att det beror på tidsbrist medans jag tror att det är så att man kanske kör lite hastigt ibland.

Körundervisningen är ett erbjudande, inte ett tvång, påpekar Lars Frick. Huruvida olyckorna har inneburit några personskador är ännu oklart.