kalmar

Ett tåg kom lastat med vårdkunskap

I dag rullade Vårdtåget in på Kalmar central. Tåget som både är till för Vårdförbundets medlemmar och allmänheten erbjuder filmvisning och andra aktiviteter. Syftet är också att påverka våra politiker.

Måler är också att träffa och påverka beslutsfattare vid besöken som tåget gör på tio orter runt om i landet.

Lina Beskov, som är sjuksköterska i Växjö, tycker att lönerna och arbetsförhållandena är viktigast att diskutera:

- Till exempel på vår avdelning får vi inte jobba så mycket mer än 75 procent.

I tåget, som kom till Kalmar i dag, reser 20 medlemmar med. De välkomnar och orienterar besökarna till tre vagnar med datorer och andra aktiviteter. Målet med resan är att hjälpa medlemmarna, det vill säga sjuksköterskor, barnmorskor och bioanalytiker att uppdatera sina kunskaper.

Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande som åker med tåget, säger att bra kunskaper ökar patientsäkerheten.

- Om man tittar till exempel inom kommunernas äldrevård så är det så att inte ens varenda kommun har en sjuksköterska som har speciell kunskap i att vårda äldre.

- Och det som är högaktuellt är att vi får en nationellt reglerad specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vårdförbundet vill bland annat att fler patienter skall ha en fast kontakt inom vården, särskilt de äldre patienterna. Därför vill förbundet också att antalet sjuksköterskor blir fler.