sverige

Alliansen skjuter på kärnkraftspolitik

Allianspartierna skjuter på sin nya kärnkraftspolitik för att blidka en av Centerpartiets kärnkraftsmotståndare.  Det har de borgerliga ledamöterna enats om i riksdagens näringsutskott.

Det är centerpartisten och riksdagsledamoten Sven Bergström som nu ser ut att få igenom två av sina krav vad gäller kärnkraften. Han är en av de inom Centerpartiet som i riksdagen hotat med att rösta mot regeringens förslag om att dagens reaktorer i framtiden ska kunna bytas ut.

Bergström hävdar att alliansen skulle bryta ett av sina egna vallöften om lagen ändrades nu före mandatperiodens slut.

Nu går riksdagens näringsutskott i riksdagen Sven Bergström tillmötes. Utskottet föreslår att dagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort först 1 januari 2011 och inte i augusti som det först var tänkt. 

Sven Bergström är nöjd.

– Det är jätteviktigt att vi låter väljarna få chansen att säga sitt i denna fråga. Om det blir en stor eller liten fråga i valrörelsen vet vi inget om men det är i alla fall schysst mot väljarna att man inte bryter mot det löfte man gav att under mandatperioden ta bort detta förbud.

Näringsutskottet föreslår också, precis som Bergström, krävt att regeringen måste tydliggöra att det inte ska utgå några statliga subventioner, varken direkta eller indirekta till eventuell framtida kärnkraft. 

– Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning eller andra åtgärder som tydliggör detta, säger näringsutskottets ordförande Carl B Hamilton.

Om Sven Bergström även får igenom en ytterligare punkt som handlar om kärnkraftsbolagens ekonomiska ansvar vid en eventuell olycka så är han beredd att rösta ja till kärnkraftspropositionen när den kommer upp i riksdagen om en månad, trots att han är kärnkraftsmotståndare och tycker att kärnkraften är farlig.

– Får vi ett sådant här beslut i riksdagen är jag för egen del alldeles övertygad om att det inte bli någon ny kärnkraft i Sverige eftersom inget land i världen har lyckats med konststycket att bygga ny kärnkraft utan statliga subventioner.

– Jag tror inte att lilla Sverige skulle bli ett avvikande land i det avseendet.

Men en av hans partikamrater i riksdagen, Solveij Ternström som hela tiden sagt att hon tänker rösta nej till regeringens förslag, ger inte mycket för de justeringar som nu görs och hon ger inte mycket för Bergströms resonemang.

– Det här ju ett spel som jag menar är alldeles förfärligt. Det ska vara ja eller nej och kärnkraften skulle ha varit borta 2010.