kalmar län

KLT blir ÖGT?

Kollektivtrafiken i Kalmar län kan komma att förändras. Landstinget lär ta över alla resor och om regionaliseringen blir av ska länet vara redo.

Alla resor vilket betyder tåg, läns- och stadsbussar, och färdtjänst och skolskjutsar som hittills varit en kommunal angelägenhet, ska tas över av en och samma instans om om förslaget blir verklighet. Harald Hjalmarsson, moderat kommunalråd i Västervik, sitter med i den arbetsgrupp som planerar framtiden:

- Den saken är klar att hela idén är att det ska vara enklare och snabbare att från Öland och Kalmar ta sig till Köpenhamn, och det ska enklare och snabbare att ta sig från Västervik till Göteborg och Stockholm eller vilket exempel man nu än tar.

Bakgrunden till utredningen om en instans för all kollektivtrafik är bland annat ny lagstiftning om att bolag inte kan ansvara för offentlig trafik i framtiden. Dessutom är målet att hitta ett system som är mer rättvist för kommunerna än det är idag.

Och Harald Hjalmarsson ser stor nytta med enighet i länet inför större satsningar på infrastrukturen:

- Skulle vi inte frivilligt göra den här överenskommelsen i länet då kommer regeringen bestämma hur vi ska ha det.

Om och när förslaget blir verklighet innebär det en skatteväxling, alltså lägre skatt i kommunerna men högre i landstinget. Alla kommuner ska nu diskutera arbetsgruppens föslag innan arbetet går vidare. Och Harald Hjalmarsson tror det är nödvändigt med den här utvecklingen, bland annat inför en eventuell regionalisering:

- Vi tittar nog lite avundsjukt på hur de har gjort i Skåne eller Västra Götaland för att skapa ett Östra Götaland, så att här har vi lite att göra.

Erika Norberg
erika.norberg@sr.se