karlevi

Kultur och hälsa - ny marknad för företag

I Karlevi på södra Öland förbereds Mötesplats hälsa och kultur. Här ska kvinnliga företagare lära sig möta en ny marknad.

Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat och nu planerar affärs-och idéutvecklaren Cesilia Ekroth för Mötesplats hälsa och kultur.

Det är en utbildning för kvinnliga företagare inom just dessa områden för att kunna skapa möjligheter till bredare utveckling och lönsamhet.

- Tanken är att man ska kunna nå nya marknader för människor inom hälsa- och kulturområdena, där det finns lönsamhet, säger Cesilia Ekroth, som tillsammans med sjukgymnasten och konstnären Jonas Ahlberg ska leda den fem månader långa utbildningen på olika platser i länet.

- Vi tror att de 32 deltagarna med sina respektive kunskaper tillsammans ska kunna hitta nya arenor, säger Cesilia Ekroth.

Utbildningen är subventionerad och stöds ekonomiskt av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.

Det är öronmärkta pengar för kvinnor som antingen driver företag inom hälsa och kultur eller är intresserade av att starta företag.

Utbildningen startar den 28 maj.