Kalmar län

Tjustbanan och Stångådalsbanan närmare upprustning

Regionförbundets styrelse var på sitt möte igår helt enig när det gäller genomförandet och finansieringen av upprustningen Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Åtgärderna som görs tillsammans med Trafikverket, beräknas kosta 200 miljoner kronor. Det handlar bland annat om säkrare plankorsningar, nya växlar och nya mötesspår. Allt ska vara genomfört till 2015.

- En del i den regionala transportplan som Regionförbundets styrelse tidigare har fattat beslut kring, innebär att vi ska medfinansiera satsningar för höjd säkerhet, bättre kapacitet samt hastighetshöjande åtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, säger Leif Larsson ordförande i Regionförbundet.