Sverige

Försäljningsboom av läkemedel

Försäljningen av värktabletter och andra receptfria läkemedel har ökat kraftigt efter att butikerna började sälja läkemedel.

Enligt analysföretaget Nielsen har försäljningen av receptfria läkemedel ökat med 25 procent sedan avregleringen.

Läkaren Henrik Hadimeri på njurmedicinska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde är oroad över utvecklingen.

Hjärtfunktionen kan påverkas
– Den ökade användningen av läkemedel ger en ökad problematik genom ökade biverkningar och större risk för förgiftning. I första hand kan mag- och tarmkanalen påverkas men även njurfunktion och hjärtfunktion kan påverkas. Det centrala systemet är också känsligt, säger Henrik Hadimeri.

Det finns nu snart 7 000 försäljningsställen för receptfria läkemedel. De säljs bland annat i livsmedelsbutiker och på bensinmackar, som anmält till tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket att de säljer vissa receptfria läkemedel.

"Är oroad som läkare"
Redan kommer rapporter om att den ökade tillgängligheten har lett till en oväntad och kraftig försäljningsökning.

– På sikt så får sjukvården en ökad problematik med ökad risk för sjukdomsinläggningar när allt fler individer har för många läkemedel. Jag är oroad som läkare. Befolkningen i stort utsätter sig för en ökad risk i och med en överkonsumtion av mediciner, säger Henrik Hadimeri.

Kjell Claeson
kjell.claeson@sr.se