kalmar län

Länets ungdomar - trygga men anonyma

Ungdomarna i Kalmar län är trygga, men länets vuxna måste börja lyssna på ungdomarna om deras liv och möjligheter ska bli bättre.

Det visar en sammanställning av den så kallade LUPP-undersökningen, där bland annat ungdomar i åttonde klass fått beskriva hur de upplever sitt liv och sina möjligheter i Kalmar län.

Johanna Andersson, går i åttan på Vallhallaskolan i Oskarshamn, och hon tycker att systemet som finns för elevdemokrati till exempel inte räcker till:

– Vi har klassråd och så där men det är inte alltid vi följer dem.

Skulle du vilja bestämma mer då?

– Ja, det skulle väl bli bättre då.

Louise Nilsson, som är lärare på Valhallaskolan, är inte överraskad över att ungdomarna svarat att delaktigheten är liten:

- Jag tycker att de ska vara delaktiga i hur man arbetar, men inte i vad man ämnesmässigt ska göra.

Ungdomsforskare Mats Trondman, som skrivit en rapport baserad på enkäter med länets ungdomar, har tolkat resultatet av LUPP-undersökningen:

– Ska vi utveckla ungdomarnas liv och möjligheter i länet så måste vi lyssna på dem mycket mer - och då räcker inte bara en rapport på 200 sidor, säger Mats Trondman till Sveriges Radio Kalmar.

Samtidigt visar rapporten att mycket är positivt för ungdomarna i länet.

– Det är glädjande att mer än 90 procent känner sig trygga hemma, säger Mats Trondman. Samtidigt innebär ju det att åtta procent inte alltid är trygga hemma.

Undersökningen visar att bara fyra av tio tjejer alltid känner sig trygga när de åker buss och tåg.

– Då kan man ju fundera på vad som ligger bakom det.

Säger Mats Trondman och poängterar att resultatet i undersökningen handlar om ungas upplevelser av hur verkligheten ser ut. Han vill se mer forskning om vad som verkligen ligger bakom de olika svaren, innan kommunerna kan göra något som får garanterad effekt:

– Den stora majoriteten har det bra och framtidstron är stark.