oskarshamn

Sämre resultat i Oskarshamns skolor

Trots att Oskarshamns kommun har hög lärartäthet och bra lärarkompetens är det många elever som inte når målen i skolan, det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

Rapporten visar att grundskoleelevernas kunskapsresultat i Oskarshamn har sjunkit de senaste tio åren, trots satsningar på skolan och nu kräver inspektionen att kommunen tar reda på varför det är så och vad som krävs för att fler elever ska nå målen.

Andra brister som Skolinspektionen pekar på efter sin tillsyn i Oskarshamn är att allt för många elever går ur de yrkesförberedande programmen på gymnasiet utan slutbetyg. Dessutom saknas det möjlighet för förskolebarn med annat modersmål än svenska att utveckla sitt språk. Och i grundskolan måste alla elever med annat modersmål få studiehandledning på sitt eget språk.

Senast den 20 september 2010 ska Oskarshamns kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.