Våld i nära relationer

Över 80 har fått hjälp av Spirea

Spirea -projektet som hjälper våldsutsatta kvinnor i norra länsdelen, har nu varit igång ett år och över 80 kvinnor har fått stöd och hjälp.

Föreståndaren Madeleine Rosenmüller säger att det varit mer att göra än man trodde, men att det gått bra och att man kunnat hjälpa många kvinnor, och också knyta en del av männen, våldsutövarna till verksamheten.

– Jag trodde att det skulle röra sig om svaga kvinnor som det skulle ta lång tid att hjälpa till en förändring, men där har jag fått ändra uppfattning, säger Madeleine Rosenmüller till Sveriges Radio Kalmar.

– Kvinnorna som söker sig hit är starka och behöver lite hjälp för att återta kommandot över sina liv, säger hon.

Spirea - centrum mot våld i nära relationer, är ett samarbete mellan Västervik, Vimmerby och  Hultsfreds kommuner samt Landstinget. De erbjuder råd och stöd, samtal, vägledning, men det finns även ett skyddat boende.

Man kan vara helt anonym trots att Spirea samarbetar med socialtjänst, polis, primär- och psykvård, barn- och ungdomspsykiatri, men är noga med att säga att om man misstänker att barn far illa så har de anmälningsplikt.

Under året som gått har över 80-talet kvinnor sökt stöd och hjälp, samtidigt som man också haft kontakt med drygt 20-talet av männen för att försöka bryta deras våldsbeteende.