KALMAR LÄN

Mopeder går för fort utan trim

Många EU-mopeder går fortare än de får, utan att för den sakens skull vara trimmade, och polisen kan inte göra något.

En EU-moped får köras i 45 kilometer i timman men mer än hälften av alla nya mopeder går över 50 km i timman och mer än var tionde går att köra fortare än 60 kilometer i timman utan att de trimmats det visar en undersökning NTF gjort.

En lucka lagen gör att det inte är brottsligt att köra för fort på en otrimmad moped enligt en dom i Högsta domstolen.

Så polisen står maktlös medan antalet mopedolyckor, framförallt bland ungdomar har ökat kraftigt.

– Efter tio år med EU-mopeden finns fortfarande den här luckan i lagstiftningen. Det är anmärkningsvärt och ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten. NTF uppmanar Transportstyrelsen att snarast se till att luckan täpps igen, säger NTF:s vd Jan Sandberg.