OSKARSHAMN

Löfven tror på kärnkraften

IF Metalls ordförande Stefan Löfven tror på kärnkraftens framtid i Sverige. Det sa han då han besökte SKB:s berglaboratorium i Äspö och fick se den svenska slutförvarstekniken av det använt kärnbränsle.

Men även om framtiden för kärnkraften är viktig tror han inte det kommer att bli någon av huvudfrågorna i valet i höst.

– Avgörandet om kärnkraften kommer nog senare och det har nuvarande regeringen också uttryckt. Men för egen del har jag svårt att se att vi klarar svensk energiförsörjning utan kärnkraften, säger Stefan Löfven.

IF metall har i dag drygt 300 000 medlemmar som är ute i industrin, vars export är viktig för att Sverige ska få in pengar. Och Stefan Löven ser kärnkraften som en grundförutsättning för att industrin ska behålla sin ställning, genom tillgång på el till en rimlig kostnad får man konkurrensfördelar .

Men han säger också att Sverige måste ligga i framkant när det gäller att utveckla alternativa energikällor som vindkraft, våg- och solenergi, men med kärnkraften som bas.

– Eftersom kärnkraften idag står får ungefär hälften av elproduktionen är det svårt att tänka bort den.