Västervik

Får inte ligga i två gravar

Askan efter en avliden person får inte fördelas på två gravar. Det har länsstyrelsens jurister kommit fram till efter en ovanlig förfrågan från en göteborgare.

Hans pappa ville enligt testamentet få sin aska lagd i två gravar, dels intill sin första hustru i Kungsäter och dels intill sin andra i Nya kyrkogården i Västervik.

Men undantag från bestämmelserna görs enligt länsstyrelsen bara för hinduer eller buddister och när det gäller gravplatser i två olika länder.