Moderaterna i Nybro

Så här svarade Moderaterna i Nybro på våra frågor.

1. Ska torget erbjuda bilparkering under torgfria dagar?

Vi är av uppfattningen att det är en god idé att pröva denna lösning på försök under en tid. Handlarna har framfört önskemål om detta och vi delar uppfattningen att ett försök med påföljande utvärdering är ett rimligt förstasteg i syfte att öka cirkulationen av besökare i stadskärnan.

Värt att observera är att det inte råder brist på parkeringsplatser eller liknande, utan detta är ett sätt att öka tillgängligheten och möjligheterna för konsumenterna att parkera nära butiker etc.

2. Ska förälder/rar som jobbar på ”udda” tider garanteras ett ”nattis” i kommunen? Motivera!

Mot bakgrund av att många människor har en arbetssituation som avviker från den traditionella får man inte vara främmande för att löpande utvärdera olika alternativ i den kommunala barnomsorgen. I ett kortare perspektiv, och mot bakgrund av ett kärvt ekonomiskt läge, ser vi dock inget utrymme för att starta upp någon ny verksamhet i närtid. I ett något längre perspektiv, och om Moderaterna får möjlighet att sanera de kommunala finanserna, ser vi goda möjligheter att bredda och öka servicen till medborgarna på flera plan.

3. Ska kommunen lämna renhållningsbolaget KSRR och återgå till att sköta renhållningen i egen regi?

Kommunen kan inte lämna renhållningsbolaget KSRR innan det finns avtal klara med annan utförare. KSRR har som bekant fått mycket kritik då konsumenterna upplever att servicen inte bara blivit sämre utan även dyrare. I ett kortare perspektiv bör man ta denna kritik till sig i syfte att förbättra sitt erbjudande. Parallellt med detta jobbar vi Moderater med att utvärdera KSRR:s erbjudande i syfte att ställa det i relation till annan utförare för att utvärdera dessa alternativ mot varandra. Ser vi då att vi kan hitta en alternativ lösning med högre servicegrad för samma pengar kommer vi sannolikt att verka för ett utträde. Men där är vi inte idag.

4. Vilken är den viktigaste åtgärden för att minska arbetslösheten i kommunen?

Verka för nya företagsetableringar i kommunen! Utöver detta måste vi stötta befintliga företag och ge dem förutsättningar att kunna växa vidare, dvs. bedriva en bra närings- och handelspolitik. Den sittande majoriteten har tyvärr reducerat denna verksamhet kraftigt vilket vi kommer att skörda frukterna av kommande år. Det är absolut nödvändigt att vi Moderater lyckas vända denna negativa trend efter valet i höst.

5. Vilken satsning bör vara kommunen viktigaste kommande mandatperiod? 

Ett ovanligt svar möjligen; att ta ansvar för kommunens verksamhet och finanser! Vad är det vi skall använda skattepengarna till? Skall vi lägga pengarna på att köpa nya hus eller skall vi se till att få verksamhet för pengarna? Det måste bli ett slut på majoritetens vågspel med vår gemensamma kassa. Det är i sanning en satsning för framtiden! Nybro behöver en nystart.

6. Inom vilken sektor är det möjligt att spara?

Efter en räcka av år med gigantiska besparingar (trots blomstrande konjunktur), inköps- och anställningsstopp är det tveksamt om det går att spara så mkt mer i den befintliga strukturen. Skall man spara mer är vi av åsikten att man måste förändra strukturen i grunden för att kunna genomföra några större besparingar. Vi vill sätta mer fokus på intäktsbringande politik istället för att lägga allt fokus på besparingar. En god näringspolitik, vilket vi alltså helt saknar idag, är ett exempel på detta.

7. Ska en konstfrusen bandybana anläggas? I så fall när?

Alla investeringar, t.ex. en bandybana, skall genomföras när det finns en rimlig efterfrågan som möts av en lika rimlig möjlighet (lämplig tidpunkt, finansiering etc.). I fallet bandybana går inte denna ekvation ihop i dagsläget. Moderaterna har däremot lämnat i en motion i ärendet där vi yrkade på att man skall utreda om det går att samordna denna investering med befintlig struktur vid Victoriavallen i syfte att sänka kostnaderna ytterligare.

8. Ska kommunen lämna en pargarati, d v s att äldre par ska få bo med varandra på äldreboende, oavsett olika vårdbehov?

Vi tycker att förslaget om en "pargaranti" är fullt rimligt till stora delar. Med det sagt så är det även lätt att inse att detta även kommer att bli en ekonomisk utmaning för kommunen. Lyckas vi dock hitta en rimlig uppgörelse som inte blir för dyr varken för de boende eller kommunen kommer vi att verka för ett genomförande.

9. Med minskade barnkullar - kan alla glesbygdsskolor behållas?

I ett längre perspektiv, och med bibehållen trend, är det naturligtvis helt uteslutet att kommunen kan behålla befintlig struktur. I närtid ser vi dock inget behov till justeringar. På längre sikt är vi dock för få individer som delar på de gemensamma kostnaderna, såväl skola som all annan kommunal verksamhet, varför det inte finns några andra alternativ än att

A sänka kostnaderna
B bli fler som delar på kostnaderna

En tänkbar lösning blir då sannolikt lite av bägge alternativen. Vi tror inte att det är bra att bara diskutera fördelningspolitik. Vi måste som sagt även fundera över hur vi i ett längre perspektiv kan öka våra intäkter och ekonomiska bärkraft vilket innebär att servicenivån ökar för invånarna.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".