Högsby/Vimmerby

Särskoleplaceringar granskas

Skolinspektionen ska granska beslut om placering i särskola i 30 av landets kommuner.

I Örebro fann myndigheten nyligen att tre barn felaktigt placerats i särskola och därför ska nu skolinspektionen gå igenom utredningar och beslut om ungefär 800 av de ungefär 8600 elever som går i den svenska särskolan.

Generaldirektören för skolinspektionen Ann-Marie Begler säger att det finns en risk för att det idag finns flera kommuner som felaktigt skriver in barn i särskola.

 Här i länet är det Högsby och Vimmerby som slumpvis valts ut till granskningen som ska vara klar i slutet av året.