Kalmar

Unik trollslända hittad i Kalmar

En smärre sensation bland insektsintresserade inträffade vid Kalmar dämme idag. Den ovanliga insekten brukar inte synas till i norra delarna av Europa.

Det första exemplaret av insekten mindre kejsartrollslända har för första gången någonsin siktats i Sverige, vid våtmarken Kalmar dämme.

Den mindre kejsartrollsländan (Anax Parthenope på latin) finns vanligtvis i Syd- och Mellaneuropa. Den är inte lika färgstark som kejsartrollsländan (Anax Imperator) men har stark turkos färg på den bakre delen.

Insekten syns i luften mellan juni och september men har påträffats i Europa också i november. Favoritplatsen är vid små vattendrag med stilla vatten.