Kalmar län

Flyktingbarn behöver fler platser

I år väntas cirka 3 000 barn och ungdomar under 18 år söka asyl i Sverige utan att ha sina föräldrar med sig. Behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn hos landets kommuner är därför mycket stort.

Idag finns nära 2000 platser men troligen kommer det alltså behövas omkring 1000 fler. De flesta ensamkommande barnen från Afghanistan och Somalia.