KALMAR

18 smittade av salmonella

Hittills 18 fall av salmonella upptäckts hos personer som ätit på restaurang Stensötorpet i Kalmar under de senaste veckorna.

Restaurangen har stängts och ska saneras men trots det räknar smittskyddsläkare Claes Söderström räknar med att fler personer kan söka vård efter att ha blivit sjuka sedan de ätit på restaurangen.

– Det finns även personer från andra delar i landet som ätit på Stensötorpet och insjuknat och vi har från smittskyddsenheten kontaktat övriga enheter i landet för att göra dem observanta på eventuella fall, säger Claes Söderström i ett pressmeddelande.

Smittutredningen pågår och man har bland annat kunna påvisa salmonella i revbensspjäll. Flera i personalen är också smittade.

Symptomen som den som smittats får är varierande med allt från lättare magbesvär till hög feber och blodförgiftning i något fall.