Länsombud på tillväxtkongress fick viss framgång

Ombuden från Kalmar län hade både framgångar och motgångar igår på socialdemokraternas tillväxtkongress. Under helgen formas partiets tillväxtprogram. De strategier partiet sen kommer att arbeta efter för att trygga tillväxten och därmed även välfärden, menar man.

Gunnar Jansson, ombud från Västervik, säger till P4 Kalmar att de igår fick nej på frågan om att införa delpension igen. Inte heller fick de igenom förslaget att utöka trygghetssystemet för dem som startar egna företag. Men förslaget om att storföretag ska ha större ansvar när de avvecklar en verksamhet på en ort fick länsombuden i alla fall igenom till hälften, säger Gunnar Jansson. Vikten av företagens ansvar kommer att stå med i det färdiga programmet, men det blir inga exakta formuleringar om hur det ska fungera i praktiken.