Sjuksköterskekritik mot sparförslag

Samtliga sjuksköterskor vid infektionskliniken på länssjukhuset i Kalmar protesterar mot landstingets sparförslag på kliniken. Enligt förslaget ska infektionskliniken och öron-näsa-halskliniken delvis samordnas. Sjuksköterskorna är oroliga för att specialistkompetens som finns idag inte tas till vara och att patienter kan bli lidande om sparförslaget blir verklighet.