Hastighetsövervakningen intensifieras på E22:an

11 nya skåp med kameror för hastighetsövervakning av trafiken håller på att monteras upp på E22:an söder om Västervik. Resultaten av motsvarande automatiska övervakning söder om Kalmar har visat sig så bra att polisens förhopningar är stora på en liknande utveckling på den nya sträckan som komma att bevakas dygnet runt till en början.