Landstinget i Kalmar bäst på patientbemötande

Landstinget i Kalmar län är bäst i landet på att bemöta patienternas behov. Ändå fick det landstinget nöja sig med bara tio poäng av 18 möjliga i det vårdkonsumentindex som tagits fram av den näringslivsfinansierade lobbyorganisationen Timbro. Men trots det dåliga resultatet finns en del positiva trender enligt Timbro som upptäckte att tidsbokning genom internet eller återringning sprider sig i primärvården.