Boda

Mer än ett museum

På måndagskvällen klubbade kommunfullmäktige i Emmaboda planerna för vad som ska vara mer än ett renodlat glasmuseum i Boda, och som därför ska kallas "The Glass factory".

Nu är det bestämt hur det nya glasmuseet i Boda ska se ut, på måndagskvällen klubbade Emmaboda kommunfullmäktige planen för det nya glasmuseet i Boda.

Maja Heuer har varit projektledare för utvecklandet av glasmuseet.

- Det är ju en kreativ mötesplats där folk ska utveckla sin skapandeförmåga, både konstnärer och besökare. Därför kallar vi det inte för museum, utan vi kallar det för "The Glass factory".

I Boda kommer nu Sveriges enda renodlade glasmuseum att skapas. Tanken är att museet ska bli en kreativ mötesplats där det också ska finnas utrymme för experiment inom glaskonsten och vid sidan om den stora glassamling som Emmaboda kommun köpt är tanken att hyttan är det som ska dra besökare och bli ett slags hjärta i museet.

Vem som ska driva verksamheten med glasblåsning är inte riktigt klart ännu och inte heller är det klart hur många arbetstillfällen som kommer skapas tack vare satsningen.

Bodaborna, med all sin kunskap om glasindustrin, ska göras delaktiga i museets verksamhet när nu Boda genomgår förvandlingen från glasbruk till upplevelsefabrik.

- Det är ju deras kunskaper och minnen som gör det här till ett museum. Det är de som har den kunskapen, inte jag, säger Maja Heuer.

Satsningen på att bygga om Boda Glasbruk beräknas kosta drygt sju miljoner kronor.