Mönsterås

"Vi har redan fotosyntesen"

Om de stora pappersbruken och kraftvärmeverken i Sverige fångade in sin koldioxid och pumpade ned i jorden skulle vi kunna minska våra klimatutsläpp med mer än vad flyg, vägtrafik och sjöfart släpper ut årligen. Det visar en ny rapport. På Södras massabruk i Mönsterås vet man inget om den.

Men det handlar om en teknik som ligger många år fram i tiden. På Södras massabruk i Mönsterås vet man inget om den, men säger att det redan idag utan någon högteknologi går att göra mycket för att minska koldioxidutsläppen.

- Det som vi redan har är ju fotosyntesen, säger Per Braconier som är informationschef på Södra. Genom att använda skogen... det är ett bra sätt att reducera koldioxidutsläppen och verka för ett bättre klimat.

Han påpekar att Södra, från och med i våras har världens första fossilfria massabruk, i Väre, och har startat tillverkning av talldisel i samarbete med andra.

- Det är också ett sätt att tränga undan användning av fossil energi, säger Per Braconier.

Även om vi nu släpper ut enorma mängder koldioxid när vi eldar olja och kol, så kan gröna växter binda mycket utan att behöva avskilja och pumpa ner i underjorden, till exempel om man bygger trähus eller planterar skog. Man kan också ta tillvara mer av den energi som finns i det trä som vi avverkar.