kalmar

Lärarstudenter lämnas ensamma

Lärarstudenterna vid Linnéuniversitetet i Kalmar är kritiska till sin utbildning. Bland annat tycker de att de får alldeles för lite lärarledd undervisning vilket gör att det saknas möjlighet till diskussion och förklaringar.

Per Gerrevall, som är dekan på lärarutbildningen, säger till tidningen Barometern idag att att det behövs mer resurser - framför allt är det undervisningen i de humanistiska ämnena som får för lite anslag.

I snitt har den som läser till exempel historia lärarledda lektioner två till fyra gånger i veckan.