kalmar

Studenter saknar jobbkontakt

Var femte student i Kalmar har ingen kontakt med arbetslivet i sin utbildning trots att de själva gärna vill ha den möjligheten. Det visar Studentbarometern som är en undersökning gjord av tjänstemännens fackförbund och Svenskt näringsliv som menar att det finns allvarliga brister i den viktiga kopplingen mellan studier och jobb.

Förutom att var femte student i Kalmar inte har någon kontakt med arbetslivet överhuvudtaget har knappt hälften möjlighet att göra praktik och var tredje Kalmarstudent skulle vilja ha en mentor, men bara var trettionde får den möjligheten.

Undersökningen, Studentbarometern 2009, omfattar 12 324 studenter i hela landet från samtliga utbildningsområden.