kalmar län

Fler friska barn är målet

Nu ska hela Kalmar län nås av en satsning på att minska övervikten hos barn och därmed förbättra både deras hälsa och deras tänder. Målet är att öka medvetenheten hos småbarnsföräldrar om att goda matvanor även gör att barnen slipper karies, något som har blivit vanligare hos små barn.

Hittills har hälsocentralerna i Gamleby, Mönsterås och Lindsdal arbetat med det här och nu ska alltså satsningen som kallas "Frisk vikt - Friska tänder" utvidgas till hela länet, det skriver Nyheterna.

Satsningen bygger på ett samarbete mellan Primärvården, Barnhälsovården och Folktandvården.