Emmaboda

Får bidrag för flytt trots utbildning på hemorten

En elev från Emmaboda ska få inackorderingsbidrag för att studera samhällsvetenskapliga programmet i Växjö trots att motsvarande utbildning finns på hemorten.

Det har Överklagandemännen för studiestöd beslutat och därmed ändras ett tidigare beslut från CSN.

Orsaken till att eleven får inackorderingsbidraget är att hon har problem i sin klass i Emmaboda.