kalmar

Elev kränker klasskamrater så de vill sluta

Flera elever i en klass på Stagneliusskolans gymnasium i Kalmar funderar på att sluta efter att de har hotats och trakasserats av en annan elev. Det ska enligt tillförordnade rektorn Chatarina Gustafsson handla om "mycket grova kränkningar med obscena inslag".

Vuxna på skolan har också drabbats, det skriver Barometern

Ärendet har sekretessbelagts av skolan.