kalmar län

Korta vårdköer bara bra?

Landstinget i Kalmar län är bäst i landet på att uppfylla vårdgarantin. Nu ska Socialstyrelsen granska vårdköerna och bland annat ta reda på vad det egentligen kostar att hålla dem korta. Troligen finns det patienter som blir åsidosatta.

Bland annat ska Socialstyrelsen undersöka den så kallade undanträngningseffekten som vårdgarantin kan ha. Det vill säga att patienter som är under behandling, till exempel kroniskt sjuka, prioriteras ner för att nya patienter ska få besök inbokat inom 90 dagar.

Granskningen beräknas vara klar under 2011, det skriver Östran.