Sverige

Ont om glasflaskor till julmust

Inom bryggeribranschen råder det brist på 33-centiliters glasflaskor inför julmustsäsongen. Därför vädjar de nu till läskdrickare att panta sina röda backar med tomflaskor.

– Vi behöver ha mer och framförallt inom branschen behöver vi ha mer. Men det blir svårt i år, säger Niklas Isaksson, chef över tomgods på Carlsberg i Falkenberg.

Bristen består dels i att det finns för många tomma flaskor på lager och opantade i svenska hem och dels i att glasbruken inte kan leverera lika många 33-centiliters flaskor som skulle behövas och dessutom har det blivit fler bryggeriaktörer på marknaden som binder upp tomflaskor i sina lager.

– Desto fler som behöver ha glaset desto fler lager har man och desto fler ställen står det fördelat på då.

Niklas Isaksson försäkrar ändå att det inte kommer att bli någon brist på själva drycken julmust.

– Men för att vara säkra på att vi får den i glasflaskor, vilket jag tror att de flesta föredrar så ber vi alla om hjälp med att panta det de har.

Sara Leverin
sara.leverin@sr.se