Kalmar län

Etiskt val om omskärelse

Att följa sina etiska övertygelser eller att följa landstingets rekommendationer, det är valet en del läkare på landstinget i Kalmar måste göra när det gäller omskärelse.

Landstinget i Kalmar är ett av de landsting i landet som följer Sveriges kommuner- och landstings (SKL) rekommendation att göra omskärelse av pojkar av andra skäl än medicinska. Men en del läkare vill inte göra ingreppet av etiska skäl. Distriktsläkaren Staffan Skobe är en av dem.

– Barnet har inte bett om att blir omskuren, utan det är bara föräldrarnas önskan att barnet skall var omskuren.

– Det här är ingen åtgärd som är nödvändig för barnets hälsa på något sätt, utan detta är bara förknippat med föräldrarnas religiösa övertygelser, säger Staffan Skobe.

Enligt Staffan Skobe kan inte den religiösa övertygelsen väga tyngre än barnens rättigheter och han tycker att barnen måste få välja själva när de blir stora.

Det är för att skydda barnen som Sveriges kommuner och landsting beslöt rekommendationen att göra omskärelse av pojkar också av icke medicinska skäl. Men sedan beslutet tagits på landstinget i Kalmar ifjol, har inte ett enda barn omskurits, att jämföra med 2008 då ingreppet gjordes på ett tjugo tal barn.

Anledningen är att omskärelse av religiösa eller kulturella skäl kostar 8000 kr och det får man betala själv. Samia Issaoui har tre söner och tycker att 8000 kronor per ingrepp är för dyrt.

– Har man två pojkar och har inte tillräckligt inkomst var skall man hitta så mycket pengar, undrar Samia Issaoui.

Många invandrare väljer att åka utomlands eller vänder sig till personer som varken är läkare har tillstånd, vilket kan få konsekvenser. Jamal Aly däremot tycker att det är värt att betala i Sverige med tanke på att omskärelsen görs i sjukhusets trygga miljö.

– Man vet inte vad som kan hända om man gör en omskärelse utomlands. Barnen kan få infektioner och bli dåliga. Det är bättre att betala i Sverige där det finns bättre kontroll på barnen, säger Jamal Aly.