Torsås

Dom för våldtäkt mot barn står fast

Domen för våldtäkt mot barn mot en 22-årig man från Torsåstrakten står fast. Det har Göta hovrätt kommit fram till, och fastställer därmed tingsrättens dom. Ytterligare en man har åtalats för våldtäkt mot samma flicka.

Trots att flickan var med på samlaget och att det är utrett att hon brukar ljuga om sin ålder så anser rätten att 22-åringen kände till att flickan var betydligt under 15 år, även om han kanske inte känt till att hon var så pass ung som 12 år.

Våldtäkten skedde efter en fest där flickans ålder diskuterades bland flera av gästerna.

Den dömda yrkade på frikännande, alternativt bedöma gärningen som sexuellt utnyttjande av barn.

Domen är fastslagen till fängelse i två år och fyra månader.

Åklagaren har också meddelat att ytterligare en person har åtalats för våldtäkt mot samma flicka. Brottet ska ha skett en vecka efter det att den nu dömda 22-åringen hade sex med flickan. Mannen var också deltagare på den fest där flickan och 22-åringen var.