Kalmar län

Dålig kunskap hos skogsägare

Många av länets skogsägare saknar kunskaper om hur de ska ta hand om sin skog.

Nu uppmanar Skogsstyrelsen fler att ta vara på möjligheten och gå de kurser som erbjuds.

Sedan 2009 arrangerar Skogsstyrelsen i Kalmar län kursen "Beställa skogstjänster", med stöd av EU:s jordbruksfond. Inför varje kurs skickas ett par tusen vykort ut till skogsägare i länet, men till kurserna kommer i snitt bara ett 10-20-tal personer.

Enligt Jan Torstensson, på Skogsstyrelsen i Nybro, är det många skogsägare idag som inte inser att de faktiskt är företagare. Många har ärvt sin skog och lever inte på den så som deras förfäder gjort.

- Eftersom skogsägarna idag inte lever ekonomiskt på sin skog, eftersom de inte sköter sin skog handgripligen själva, så är ju det här ett led i att få lite mer kunskap.

Kursen "Beställa skogstjänster" är ett EU-projekt med stöd av EU:s jordbruksfond som Skogsstyrelsen i länet startade förra året. Förhoppningen är att kunna hålla på några år till, och att fler ska anmäla sig.

- Ju mer kunskap som man har om både ekonomin och biologin och naturen, sedan har man ju en god plattform för att bestämma hur man vill sköta eller inte vill sköta eller vad man vill göra. Men utan kunskap så blir det lätt att man bara låter bli, säger Jan Torstensson.

Nästa kurs i att beställa skogstjänster hålls i slutet av oktober, på naturbruksgymnasiet i Helgesbo. Totalt finns cirka 12 000 skogsägare i Kalmar län i dag.