Spängenäs

Vägbro i funkisstil invigs

Idag invigs den nya vägbron över smalspårsjärnvägen i Spångenäs i Vimmerby kommun. Och eftersom smalspåret är kulturminnesförklarat så har Trafikverket satsat extra på bron, som fått samma unika design som den gamla.

- Det är fantastiskt att de har gjort en så stor satsning, säger Lennart Nilsson. Den är ju mycket bredare och starkare och allt.

- Järnvägen här förbi är ett byggnadsminne och då har de byggt i den här designen som var från 30-talet, funkisstilen.

Vad betyder en sån här satsning för orten?

- Det finns ju industri i Hellerum och Totebo som har behov av den här bron.

Den nya vägbron som ersätter den gamla från 30-talet har Trafikverket låtit kosta på, och det efter påtryckningar från både länsstyrelse, kommun och ortsbefokning. Richard Walsen på trafikverket säger att man gjort ett undantag här och bevarat den gamla brostilen, för att den ska smälta in i kulturmiljön, något som gjort den lite dyrare.

Bron är större och starkare än den gamla vilket innebär att till exempel de tunga transporterna från Totebo industrier gynnas, liksom hela bygden, tycker Karin Axelsson, snart 90 år och den sista hållplatsvakten, stinsen på ortens station.

- Jag tycker att det är jättebra. Dels för vårt lilla samhälle och dels för omgivningen som behöver bron, säger Karin Axelsson.

Finns det en framtid för tågen?

- Det hoppas jag verkligen, säger Karin Axelsson.